previous pauseresume next

کشف گونه جدیدی از مایکوباکتریوم در مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

کشف ژن جدید STK4 در مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

در طی همکاری مشترک مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با دانشکده پزشکی هانور آلمان، ژن جدید STK4 کشف و ثبت گردید. این ژن بعنوان یکی از علل بیماریهای نقص ایمنی اولیه معرفی گردیده است.

سامانه بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی

سامانه بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ رونمایی شد. این سایت حاوی اطلاعات گسترده ای در حوزه نتایج علمی و آمار می باشد. علاقمندان می توانند به سایت مذکور به نشانی http://asibha.mcls.gov.ir مراجعه فرمایند.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری RSS