previous pauseresume next

آموزش عمومی

مقدمه ای بر کلستریدیوم دیفیسیل

مقدمه ای بر کلستریدیوم دیفیسیل

از زمان شناخته‏شدن کلستریدیوم دیفیسیل بعنوان یک عامل بیماری‏زا تنها سه دهه می‏گذرد. ابتدا کلستریدیوم دیفیسیل بعنوان عامل عفونت بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان که از درمان آنتی‏بیوتیکی استفاده می‏کردند شناخته شد(۱). امروزه CDI یک مشکل عمده در سراسر دنیاست، طیف گسترده عفونت از یک اسهال ملایم تا کولیت با غشاء کاذب ایجاد شده که منجر به وخامت بیماری و افزایش خطر مرگ در بیماران بستری در بیمارستان‏ها بویژه در بیماران مسن شده است (۲).

کلیات  روش مقاله نویسی

کلیات تحقیقات کیفی توسط خانم دکتر برومند فر دانشجوی دکترای مرکز عفونی و گرمسیری

کلیات  روش مقاله نویسی توسط آقای دکتر ناصرالدین مصطفوی معاون پژوهشی مرکز

اشتراک در آموزش عمومی