previous pauseresume next

نخستین تجربه موفقیت آمیز فاژ درمانی

نخستین تجربه موفقیت آمیز فاژ درمانی

ایده ابتدائی استفاده درمانی از فاژها یا phage therapy قدمتی حدود صد ساله دارد، اما سوالات بسیاری پیرامون ایمنی و کارایی این تکنیک وجود داشته که استفاده عملی از آنها را با محدودیت مواجه کرده است.
در نخستین گزارش استفاده موفقیت آمیز این تکنیک در انسان‌ها، دانشمندان موفق به درمان عفونت باکتریایی در یک دختر نوجوان شدند. این بیمار بعد از پیوند ریه دچار عفونت Mycobacterium شده بود و استفاده از آنتی بیوتیک‌های مرسوم توانایی کنترل باکتری را نداشتند. بررسی‌های بیشتر محققان نشان دهنده توانایی سه فاژ مختلف برای ورود به باکتری مذکور و فروپاشی آن بود. در گام بعدی ژنوم این سه فاژ که Muddy، ZoeJ و BPs نام داشتند به گونه‌ای دستکاری شدند که توانایی همانند سازی نامحدود در باکتری میزبان را بدست آورد.
به گفته محققان این طرح استفاده از این فاژ در بیمار مورد مطالعه علاوه بر سرکوب موفقیت آمیزعفونت باکتریایی، هیچ گونه اثر جانبی را ایجاد نکرده است.