Engliesh version | صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک | پیام نما | تماس با ما | پیوندها

banervasatpresident

 

 

 

 

 

semat

 

پیام های بهداشتیطرح های پژوهشی پایان یافته PDF چاپ نامه الکترونیک

 

1. شناسایی عصاره محیط کشت سودوموناس آئروجینوزا و تأثیر آن بر روی رشد هلیکوباکترپیلوری در محیط Invitro (با کد تصویبی 77130 ، پایان یافته در سال 1378 ، مجری طرح: دکتر علی فاضلی)

2. بررسی اثربخشی پماد پارومومایسین و بنزوآلکانیم کلراید در درمان سالک (با کد تصویبی 79079، پایان یافته در سال 1382، مجری طرح: دکتر علی اصیلیان)

3. بررسي تيتر آنتي بادي عليه آنتي ژن سطحي ويروسي هپاتيت B در كودكان بدو ورود به پايه اول دبستان در سال تحصيلي 79-1378 در جمعيت شهری شهرستان های اصفهان، خرم آباد و شهرکرد سال 82- 1381 (با کد تصویبی 81059 ، پایان یافته در سال 1382، مجری طرح: دکتر حسن صالحی)

4. بررسي برخي عوامل اپيدميولوژيك مؤثر در شيوع سل ريوي شهر اصفهان (با کد تصویبی 78287، پایان یافته در سال 1380، مجری طرح: دکتر محمد رضا خادمی)

5. تعيين شايع ترين عوامل عفوني و مقاومتهاي آنتي بيوتيكي بيماران بستري در ICU الزهرا (با کد تصویبی 79078، پایان یافته در سال 1382، مجری طرح: دکتر محمد رضا خادمی)

6. مقايسه اثر عوارض و هزينه هاي درماني دو رژيم درماني متفاوت Dots در درمان بيماران مبتلا به سل ريوي (با کد تصویبی 79186، پایان یافته در سال 1382، مجریان طرح: دکتر بهروز عطایی - دکتر رضا لباف قاسمی)

7. بررسي الگوهاي مقاومت نسبت به گريزئوفولوين در ايزوله هاي درماتوفيت هاي شايع منطقه اصفهان (با کد تصویبی 79186، پایان یافته در سال 1382، مجریان طرح: دکتر مصطفی چادگانی پور - دکتر شهلا شادزی)

8. بررسي توزيع فراواني سوشهاي شايع در بالغين مبتلا به سينوزيت مزمن و تفكيك حساسيت و مقاومت دارويي آنها  (با کد تصویبی 79207، پایان یافته در سال 1382، مجریان طرح: دکتر محمد علی ترابی - دکتر محمد رضا خادمی)

9. مقايسه اثر دو رژيم درماني ريباويرين ايميون گلوبولين وريدي و ريباويرين كورتيكو استروئيد در درمان تب خونريزي دهنده كريمه كنگو (CCHF) (  با کد تصویبی 80270، پایان یافته در سال 1382، مجری طرح: دکتر حسن صالحی)

10. بررسي توزيع جغرافياي كنه هاي استان اصفهان و ميزان آلودگي كنه هاي نرم با بورليا و كنه هاي سخت به ويروس تب خونريزي دهنده كريمه – كنگو در سال 1381(با کد تصویبی 80342، پایان یافته در سال 1382، مجریان طرح: محمد متولی امامی - دکتر بهروز عطایی)

11. بررسي توزيع فراواني تيتر Anti HBs در پزشكان جراحي واكسينه شده بر عليه هپاتيت B بر حسب اثر بخشي و ايمني زايي واكسن در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1380(با کد تصویبی 81071، پایان یافته در سال 1381، مجریان طرح: دکتر ایرج کریمی - دکتر رویا شرکت)

12. بررسي توزيع فراواني بيماري مالاريا و شاخص هاي اپيدميولوژيك آن در استان اصفهان طي سالهاي 80-1376(با کد تصویبی 81129، پایان یافته در سال 1382، مجریان طرح: محمد متولی امامی - دکتر محمد رضا خادمی)

13. مقايسه فراواني نسبي سرولوژي CCHF در گوسفندان وارداتي و بومي استان اصفهان در سال 1381(با کد تصویبی 81006، پایان یافته در سال 1382، مجریان طرح: دکتر حمید رضا طلوعی - دکتر بهروز عطایی)

14. بررسي فراواني نسبي موارد سرولوژي مثبت سيتومگالوويروس در زنان با حاملگي ترم و مقايسه آن با سرولوژي خون بند ناف در بيمارستانهاي شهيد بهشتي و الزهرا شهر اصفهان (با کد تصویبی، پایان یافته در سال، مجری طرح: دکتر رویا شرکت)

15. بررسي مقايسه اي شيوع هپاتيت B و C  و آلودگي HIV در زندانيان مرتبط با مواد مخدر در زندانهاي مراكز استان لرستان، چهارمحال بختياري در سال 1380-1381(با کد تصویبی، پایان یافته در سال، مجریان طرح: دکتر عباسعلی جوادی- مهندس محمد رضا زاهدی- دکتر محمد امرایی)

16. مقايسه فراواني اتو آنتي باديهاي ضد نوتروفيلي و انواع آن در بيماران مبتلا به سل و گروه شاهد در مراجعه كنندگان به مركز مبارزه با سل و بخش عفوني بيمارستان الزهرا(با کد تصویبی، پایان یافته در سال، مجریان طرح: دکتر رویا شرکت - دکتر کامیار مصطفوی زاده - دکتر لاله زید آبادی)

17. بررسی مقایسه ای میانگین سطح آهن سرم و کلسیم ادرار در مبتلایان به ولو واژنیت کاندیدایی مکرر و گروه شاهد (با کد تصویبی 82339، پایان یافته در سال 1384، مجریان طرح: دکتر کرباسیان - دکتر محمد رضا خادمی)

18. بررسی و مقایسه فراوانی نسبی عوامل خطر در افراد مبتلا به هپاتیت B و C مراجعه کننده به مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری و گروه شاهد (با کد تصویبی 83206، پایان یافته در سال 1384، مجری طرح: نازیلا کسائیان - زری نخودیان)

19. بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی QOL در مبتلایان به بیماریهای مزمن کبدی ناشی از هپاتیت B و C با گروه شاهد در سال 1383 (با کد تصویبی 83208، پایان یافته در سال 1385، مجریان طرح: زری نخودیان - دکتر بهروز عطایی)

20. بررسی توزیع فراوانی پشه خاکی های ناقل لیشمانیوز احشایی در شهرستان شهرضا به منظور تدوین برنامه های کنترلی در راستای پیشگیری از شیوع بیماری استان اصفهان در سال 1383 (با کد تصویبی 83034، پایان یافته در سال 1384، مجری طرح: مهندس محمد امامی- دکتر محمد رضا خادمی)

21. بررسی میانگین زمانی بقاء سموم لاروکش در لانهد های لاروی مصنوعی از طریق انجام تست بیواسی بر روی لاروهای پشه های کولیسیده فعال در شهرستان اصفهان (با کد تصویبی 83035، پایان یافته در سال 1385، مجریان طرح: مهندس محمد متولی امامی - پروفسور هارولد تانسون)

22. بررسي شيوع و شناسايي گونه هاي مختلف عوامل عفونتهاي درماتوفيتي در خانه سالمندان صادقيه شهر اصفهان (با کد تصویبی 284028، پایان یافته در سال 1385 ، مجری طرح: دكنر شهلا شادزي)

23. بررسي حداقل اثر كشندگي عصاره گياه خوشاريزه بر روي مخمر كانديدامخمر آلبيكانس در مقايسه با آمفوتريسين B(با کد تصویبی 8321، پایان یافته در سال 1384، مجری طرح: دکتر مجید آویژگان)

24. بررسی شیوع آلودگی هپاتیت B,E,A  در استان اصفهان در سال 1384 (با کد تصویبی 83249، پایان یافته در سال 1385، مجریان طرح: دکتر عطایی - زری نخودیان)

25. بررسی  مقايسه ميانگين سطح سرمي HBS آنتي بادي در افراد ديابتي نوع 2 و غير ديابتي به دنبال تزريق واكسن هپاتيت B -1382 (با کد تصویبی 81374، پایان یافته در سال 1385، مجریان طرح: دکتر محمد رضا خادمی - دکتر مسعود امینی)

26 . بررسی و مقایسه فراوانی نسبی سرولوژی مثبت هلیکوباکترپیلوری در افراد دیابتی نوع 2 و غیر دیابتی 1384 (با کد تصویبی 83399، پایان یافته در سال 1385، مجریان طرح: دکتر محمد رضا خادمی- دکتر مسعود  امینی)

27. بررسي اثر مكمل روي بر پروفايل T  لنفوسيت ها در بيماران مبتلا به ايدز  مراجعه كننده به مركز پزشكي نواب صفوي اصفهان در سال 1384 (با کد تصویبی 184011، پایان یافته در سال 1387، مجری طرح: دكتر ايرج كريمي)

28. بررسي شيوع آلودگي به ويروس هپاتيت B و C در كاركنان سالنهاي آرايش شهر اصفهان 1386 (با کد تصویبی 185072، پایان یافته در سال 1388، مجری طرح: دكتر بهروز عطائي)

29. بررسي شيوع هپاتيت D در حاملين مزمن ويروس هپاتيت B در اصفهان در سال 1385 (با کد تصویبی 286044، پایان یافته در سال 1387، مجری طرح: دكتر بهروز عطائي)

30 . بررسي شيوع IgG سرمي عفونت سياه سرفه به روش Elisa  در دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1386 (دكتر حميد رحيمي)

31 . بررسي فراواني نسبي هپاتيت B، هپاتيت C و عوامل خطر آنها در رانندگان وسايط نقليه سنگين بين شهري و ترانزيت - 1386  (با کد تصویبی 286113، پابان یافته در سال 1387، مجری طرح : دكتر بهروز عطائي)

32.Diagnosing the first possible case of Lymphogranuloma venereum in Iran (با کد تصویبی 28611، پایان یافته در سال 1387، مجری طرح: دكتر فرزين خوروش).

33. بررسي فراواني نسبي آلودگي به ويروس هپاتيت B. C و HIV در كودكان و نوجوانان خياباني شهر اصفهان در سال 84-1385(با کد تصویبی 83346، پایان یافته در سال 1388، مجریان طرح: دكتر بهروز عطايي - زري نخوديان).

34. بررسي ارتباط CD4 با مصرف مواد غذايي و شاخص هاي آنتروپومتريك در بيماران HIV/AIDS استان اصفهان (با کد تصویبی 184021، پایان یافته در سال 1388، مجری طرح: دكتر ايرج كريمي)  

35. بررسي همه گيري ديسانتري دو ناحيه نائين و اردستان استان اصفهان با استفاده از تكنيك هاي موسوم و پيشرفته ميكروبشناسي مولكولي ( با کد تصویبی 28513، پایان یافته در سال 1387، مجری طرح: دكتر حسن شجاعي)

36. غربالگری هپاتیت C در مراکز تجمع معتادین تزریقی استان اصفهان -1387 (با کد تصویبی 287167، پایان یافته در سال 1388، مجریان طرح: دکتر بهروز عطایی- دکتر پیمان ادیبی)

37. غربالگری طرح هپاتیت C در زندانیان معتاد تزریقی استان اصفهان - 1387 (با کد تصویبی 287168، پایان یافته در سال 1388، مجریان طرح: دکتر بهروز عطایی- دکتر پیمان ادیبی)

38. بررسی فراوانی نسبی ژنوم HCV در ماده مخدر نورجیزک - اصفهان 1387 (با کد تصویبی 286200، پایان یافته در سال 1389، مجری طرح: دکتر کتایون طائری).

39. غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی اردوگاه کاردرمانی اسد آباد اصفهان – 1387 (با کد تصویبی 287273، پایان یافته در سال 1388، مجری طرح: نازیلا کسائیان)

 40. بررسي و مقايسه تأثير چهار رژيم آنتي بيوتيكي داكسي سيكلين، داكسي سيكلين + كليندامايسين، داكسي سيكلين+ موپيروسين و داكسي سيكلين+ ريفامپين در درمان آكنه (با کد تصویبی 286164، پایان یافته در سال 1389، مجری طرح: دكتر فرزين خوروش).

41. بررسی فراوانی نسبی عفونت های منتقل شونده از راه جنسی و عوامل خطر آنها در زنان آسیب پذیر اجتماعی شهر اصفهان 1387 (با کد تصویبی 287090  ، پایان یافته در سال 1390، مجری طرح: نازیلا کسائیان)

42. بررسی میانگین درصد بیان CD107a در سلولهای+TCD8+/TCD3در پاسخ به سیتومگالوویروس در زنان با سقط مکرر خودبه خودی و مقایسه آن با گروه کنترل (با کد تصویبی 287243، پایان یافته در سال 1389، مجریان طرح: دکتر رویا شرکت - دکتر مینو ادیب)

43. بررسی میانگین درصد توليد سيتوكين IFN-g  درسلول هاي TCD8+/TCD3 + در پاسخ به سيتومگالوويروس در زنان با سقط مكرر خود به خودي و مقايسه آن با گروه كنترل (با کد تصویبی 287268، پایان یافنه در سال 1389، مجری طرح: بتول تارخیان) 

44. بررسي جامع اپيدميولوژيك مولكولي هليكوباكترپيلوري در بيماران گوارشي اصفهان (با کد تصویبی ، پایان یافته در سال، مجری طرح: دكتر حسن شجاعي )  

45. بررسی و مقایسه  فراوانی نسبی کلونیزاسیون و مقاومت آنتي بيوتيكي استافیلوكوك طلایی در قدام بینی بیماران مبتلا  به آكنه  و افراد عادی (با کد تصویبی 286199، پایانی یافته در سال 1387، مجری طرح: دکتر فرزین خوروش)

46. غربالگری هپاتیت C در دریافت کنندگان مکرر خون استان اصفهان – 1387 (با کد تصویبی 287169، پایان یافته در سال 1389، مجری طرح: دکتر بهروز عطائی)

47. غربالگری هپاتیت C در افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر  شهرستان تیران از طریق فراخوان عمومی -1378: مطالعه پایلوت(با کد تصویبی 287232، پایان یافته در سال 1389، مجری طرح: دکتر بهروز عطایی).

48. غربالگری هپاتیت C در افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر  شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی -1378 : مطالعه پایلوت(با کد تصویبی 287170، پایان یافته در سال 1390، مجری طرح: دکتر بهروز عطایی).

49. بررسی فراوانی نسبی هپاتیت C در افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر استان اصفهان از طریق فراخوان عمومی(با کد تصویبی 188065، پایان یافته در سال 1390، مجری طرح: دکتر رضا فدائی نوبری).

50. مطالعه سیستماتیک مولکولی مایکوباکتریوم شایع بیماری زا در استان اصفهان (با کد تصویبی 83055، پایان یافته در سال 1388، مجری طرح: دکتر حسن شجاعی)

51. بررسي شيوع ابتلا به توكسوپلاسموز در استان اصفهان (با کد تصویبی 287281، پایان یافته در سال 1390، مجری طرح: دکتر سید ناصرالدین مصطفوی)

52. بررسي فراواني نسبي آلودگی به عفونتهاي ویروسی هپاتیت B، C ، HIV و سیفلیس  در زنان  محبوس در زندان های استان اصفهان در سال 1387  ( با کد تصویبی 287217، پایان یافته در سال 1388، مجریان طرح: زری نخودیان - دکتر علیرضا کفاشیان)

53. بررسي فراواني نسبي آلودگي به ويروس هپاتيت B ، C و HIV در نوجوانان محبوس دارالتاديب شهر اصفهان در سال 1387-1386  (با کد تصویبی 185063، پایان یافته در سال 1387، مجری طرح: زری نخودیان)

54. بررسی فراوانی نسبی آلودگی به هپاتیت B ،C، HIV و تعیین تیتر HBs-Ab در کارکنان آزمایشگاه های دولتی و خصوصی شهر اصفهان در سال 89-1388 (با کد تصویبی 288178، پایان یافته در سال 1390، مجریان طرح: پریسا شعاعی - احمدرضا پهلوانی- دکتر مجید یاران.(  

55. بررسی مقایسه ای نتایج بیوپسی کبد با شاخص Hepascore در بیماران مبتلا به هپاتیت C ژنوتایپ یک (با کد تصویبی288177 ، پایان یافته در سال 1390، مجریان طرح: دکتر حمید کلانتری- دکتر مجید یاران – پریسا شعاعی).

56. بررسي شيوع آلودگی به ویروس سايتومگالوويروس در استان اصفهان (با کد تصویبی 287272، پایان یافته در سال 1391، مجری طرح: دکتر سید ناصرالدین مصطفوی)  
57. بررسي فراواني نسبي آلودگي به ويروس هپاتيت A در كودكان و نوجوانان خياباني شهر اصفهان (با کد تصویبی 287274، پایان یافته در سال 1391، مجری طرح: زری نخودیان)

58. بررسي فراواني نسبي آنتي بادي محافظت كننده هپاتيت A در بيماران مبتلا به هپاتيت C، B مزمن مراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري در مقايسه با جمعيت عمومي استان اصفهان ( با کد تصویبی 285027، پایان یافته در سال 1391، مجری طرح: دكتر لاله زيد آبادي نژاد)

59. بررسي ِD-test،MBC،MIC و تست بتالاكتاز در استافيلوكوك هاي حساس و مقاوم به متي سيلين جدا شده از سواب بيني كودكان مهد كودك هاي سطح شهر اصفهان 1387 (با کد تصویبی 287100، پایان یافته در سال 1391، مجری طرح: دكتر حسن شجاعي).

60. مقايسه فراواني نسبي پاسخ ايمني به تزريق واكسن 23 ظرفيتي پنوموكوك در بيماران با عفونتهاي مكرر مزمن و شديد تنفسي نسبت به گروه شاهد (با کد تصویبی 83479 ، پایان یافته در سال 1391، مجری طرح: دكتر رويا شركت).

61. بررسي تايپينگ مولكولي سويه هاي مقاوم به متي سيلين استافيلوكوك اورئوس از سواب بيني كودكان حامل اين باكتري در مهدكودك هاي شهر اصفهان - 1387 (با کد تصویبی 287099،  پایان یافته در سال 1391، مجری طرح: حسن شجاعي).

62. بررسی فراوانی نسبی عفونت HIV و عوامل خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری (DIC) استان اصفهان (با کد تصویبی 290331، پایان یافته در سال 1392، مجری طرح: نازیلا کسائیان)

63. بررسی سرواپیدمیولوژی و عوامل خطر HIV در معتادین تزریقی زندانهای استان اصفهان (با کد تصویبی 290332، پایان یافته در سال 1392، مجری طرح: دکتر بهروز عطائی) 

64. بررسی فراوانی نسبی مقاومت به وانکومایسین در انتروکوک های جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان الزهرا اصفهان با استفاده از دو روش E-test و real time PCR سال 1390 (با کد تصویبی 290245، پایان یافته در سال 1392، مجری طرح : دکتر محسن میدانی).

65. جداسازی و شناسایی سویه های انتروباکتریاسه تولید کننده آنزیمهای بتالاکتازهای وسیع الطیف (ESBLs)، بتالاکتاماز AmpC و کارباپنماز در بیماران الزهرا (س) اصفهان و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در آنها (با کد تصویبی 290304، پایان یافته در سال 1392، مجری طرح: سینا  مباشرزاده 

66. بررسي فراوانی نسبی ويروس هپاتيت A در دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  (با کد تصویبی 287269، پایان یافته در سال 1393،مجری طرح: پریسا شعاعی)

67. بررسي تاثیر آموزش بر میزان آگاهی مددجویان HCV+ در مراکز MMTوDIC و شبکه های شهرستان از بیماری هپاتیت C در استان اصفهان در سال 1387»(با کد تصویبی 287171، پایان یافته در سال 1393، مجری طرح :مهین بندری )

 68. بررسی فراوانی نسبی گونه های اسپرژیلوس در نمونه های بدست آمده از برونکو آلوئولار لاواژ با روش  real timePCRدر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان الزهرا – سال 1389 (با کد تصویبی 289146، پایان یافته در سال 1393،مجری طرح: دکتر سعید عباسی)  

69 . بررسی فراوانی نسبی گونه های کاندیدا آلبیکانس در نمونه های بدست آمده از برونکو آلوئولار لاواژ با روش real timePCR در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان الزهرا – سال 1389 (با کد تصویبی 289147،پایان یافته در سال 1393 مجری طرح: دکتر فرزین خوروش)  

 70 . بررسی ارتباط آگاهی و نگرش با تمایل به مراقبت نسبت بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی اکتسابی ایدز ) در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 92-1391.(با کد تصویبی 291055 ،پایان یافته در سال 1393مجری طرح :دکتر فرزین خوروش )

 71.  بررسی سرواپیدمیولوژی مارکرهای هپاتیت B در افراد دارای سابقه اعتیاد تزریقی سطح جامعه در استان اصفهان - 1390   (با کد تصویبی 290328 ، پایان یافته در سال 1393،مجری طرح: دکتر مهسا خدادوستان)

72. بررسی فراوانی نسبی عفونت HIV و افراد دارای سابقه اعتیاد تزریقی سطح جامعه در استان اصفهان (با کد تصویبی 291070، پایان یافته در سال 1393،مجری طرح: زری نخودیان)

73. بررسی فراوانی نسبی و عوامل خطر مرتبط عفونت هپاتیت B در زندانیان دارای سابقه اعتیاد تزریقی استان اصفهان (با کد تصویبی 291072، پایان یافته در سال 1393،مجری طرح: نازیلا کسائیان)

74. بررسی میزان حساسیت به آنتی بیوتیک های پلی میکسین و کینولون در ایزوله های اسینتوباکتر بخش های ICU و جراحی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان ( با کد تصویبی 291082، پایان یافته در سال 1393،مجری طرح: دکتر فرزین خوروش)

75. شناسایی جهش در ژن های gyrA و parC مقاوم به کینولون در ایزوله های اسینتوباکتر بخش های ICU و جراحی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان ( با کد تصویبی 291083، پایان یافته در سال 1393، مجری طرح: دکتر فرزین خوروش)

76. بررسی و مقایسه پاسخ به درمان به روش جراحی + کورتیکواستروئید + آزیترومایسین یا کورتیکواستروئید + آزیترومایسین در بیماران مبتلا به ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک (با کد تصویبی 291163، پایان یافته در سال 1393،مجری طرح: دکتر حسن صالحی)  

77. جداسازي، خالص­ سازي نسبي و تعيين وزن ملکولي باکتريوسين­هاي فعال عليه سويه ­هاي با مقاومت همه دارويي (PDR) باکتريهاي سودوموناس آئروجينوزا و انتروکوک مقاوم به ونکومايسين (VRE)  (با کد تصویبی 290371، پایان یافته در سال 1393 ،مجری طرح: دکتر حسین فاضلی(

 78- بررسي فراواني نسبي كلونيزاسيون بيماران به وسيله استافيلوكوك طلائي در بدو ورود و در طي مدت بستري در ICU مركزي بيمارستان الزهرا (س) (با کد تصویبی 287101،پایان یافته در سال 1393مجریان طرح: دکتر سعید عباسی - دكتر فرزين خوروش  

 79-. بررسی فراوانی نسبی همراهی عفونت HIV و HCV در معتادین تزریقی استان اصفهان (با کد تصویبی 291071،پایان یافته در سال 1393 مجری طرح: نازیلا کسائیان)

 80.  بررسي فراوانی نسبی ويروس هپاتيت A در دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي همدان (با کد تصویبی 287270 ، پایان یافته در سال 1393،مجری طرح: پریسا شعاعی)  

81. بررسی فراوانی نسبی ويروس هپاتيت  Aدر دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه (با کد تصویبی287271، پاایان یافته در سال 1393،مجری طرح : پریسا شعاعی).

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

porsesh

نظرسنجي

نظر شما در مورد سايت چيست ؟